Poštovani,

ukoliko želite novčanim prilozima pomoći Hrvatskoj republikanskoj stranci, vaše priloge možete uplatiti na naš žiro račun otvoren kod Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina.

Žiro račun broj: 1995320059531082

ID broj:4227828190007

Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 13, 88 000 Mostar, BiH

Zahvaljujemo na vašoj pomoći!

 

Politika po mjeri čovjeka!

Hrvatska republikanska stranka

  • Nikole Šubića Zrinjskog 13
    88000 Mostar, BiH
  • Tel./Fax: + 387 36 316 874
  • E-mail: hrsbih@hrsbih.org
" Zalažemo se za demokratsku i profesionalnu policiju koja će biti izvan utjecaja dnevne politike "